AIP Publishing
Browse
240520_Supplementary information.pdf (1.16 MB)

Supplementary Online Material

Download (1.16 MB)
figure
posted on 2024-06-26, 11:50 authored by Jiarui Gong, Donghyeok Kim, Hokyung Jang, Fikadu Alema, Qingxiao Wang, Jie Zhou, Yiran Li, Tien Khee Ng, Shuoyang Qiu, Yang Liu, Moheb Sheikhi, Yi Lu, Ranveer Singh, Xin Su, Haris Abbasi, Qinchen Lin, Shuwen Xie, Kelson Chabak, Gregg Jessen, Clincy Cheung, Vincent Gambin, Shubhra Pasayat, Andrei Osinsky, Boon S. Ooi, CHIRAG GUPTA, Zhenqiang Ma
Supplementary information

History

Usage metrics

  Applied Physics Letters

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC